Kas ir kopīgie pasūtījumi?

Solidārās iepirkšanās grupa, kas Itālijā pazīstama kā “GAS”, sastāv no vairākām indivīdu grupām, kuras lemj par prasībām saistībā ar pārtiku un tās patēriņu. Uzņēmēji dibina šādas grupas dažādu iemeslu dēļ. Visskaidrākā motivācija ir ekonomiska rakstura: man ir iespēja nodibināt saikni ar citiem patērētājiem un iegādāties preces vairumā, tādējādi ietaupot naudu; man ir iespēja iegādāties preces, kas kaut kāda iemesla dēļ nav pieejamas mazā apjomā (piemēram, neatmaksājas doties ārpus pilsētas, lai iegādātos no lauksaimnieka litru piena, taču, iegādājoties 50 litrus, šis ceļojums atmaksājas). Iemesli var būt arī ideālistiska rakstura, piemēram: mēs vēlamies piederēt grupai, piedalīties sanāksmēs un pieredzes apmaiņā un dzīvot saskaņā ar kopienas garu. Taču tas nav viss. Bez visa minētā ikviens mūsu pirkums ir arī ieguldījums kāda noteikta ražošanas veida un ekonomiskā un sociālā modeļa attīstībā. Solidārās iepirkšanās grupa sniedz šādas iespējas un pārvalda to kopumu, vairojot ekonomiju, kas ļauj mainīt principus, pēc kuriem darbojas ražošana vai patēriņš nelielos apmēros. Pievienojoties citām līdzīgām grupām, šī grupa kļūst spēcīgāka. Tā atbalsta projektus, kas balstīti godprātībā, cieņā pret līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi, atbalsta augstas kvalitātes preču ražošanu un aizsargā bioloģisko daudzveidību. Un visbeidzot, tas nav vienīgi ieguldījums pārtikas precēs, bet arī sistēmā, kurai tās pieder. Mums jāatceras, ka esam daļa no globālās sistēmas, tādēļ mēs neesam tiesīgi norobežoties vien ar savām vērtībām un personisko interešu apmierināšanu. Šādas rīcības sekas var sniegties tālu, pat aiz mūsu valsts robežām. Šī līdzsvara izjaukšana, pat ja tas notiek mikroskopiskā apmērā, nosaka un ietver visus globālās sistēmas elementus. Tādēļ ikreiz, kad tērējam naudu, mums jādomā par savu izvēli un tās sekām, jo ne visi ceļi ved uz attīstību. Diemžēl vārds “attīstība“ vairs nav izaugsmes un labklājības sinonīms, taču mūsu apzināšanās, solidaritāte, atbildība, savstarpēja cieņa un kritiskā domāšana var ievirzīt mūsu nākotni pozitīvākā gultnē.

Kā izveido Solidārās iepirkšanās grupu?

Nav vienas vienīgas ideālas receptes. Viss ir atkarīgs no noteiktajā uzņēmējdarbībā iesaistīto cilvēku ieradumiem, dzīves stila un vides, no kuras tie nāk, kā arī to piederības jau kādai esošai kopienai vai tas, ka tie sastapušies internetā. Viss ir atkarīgs no motivācijas un iemesliem, kuru dēļ cilvēki vēlas izveidot grupu. Pastāv gan pavisam nelielas un slēgtas grupas, kas saglabā savu privāto raksturu, gan grupas, kas pastāvīgi vairo savu politisko un ekonomisko spēku. Pastāv grupas, kas ir nošķirtas viena no otras un arī grupas, kas apvienojas, lai izveidotu ķēdes uzņēmumus. Nav pareizas vai nepareizas definīcijas, kamēr vien pastāv solidaritāte. Kādas ir prasības, ko jāievēro, dibinot jaunu grupu? Patiesībā tas ir ļoti vienkārši – sāciet ar sev līdzās esošo un līdzīgi domājošo cilvēku vērošanu. Tie varētu būt jūsu kaimiņi, kolēģi vai vecāki no jūsu bērnu skolas. Ir daudz cilvēku, ar kuriem mēs dalām savas dzīves telpu, un iespējams tieši šie cilvēki kļūs par jūsu partneriem.