Apstrādāt zemi, ražot un pārstrādāt pārtiku, cik vien labi to spējam

Mēs esam lauksaimnieki un ražotāji un pārstāvam lauksaimniecības produkcijas sektoru. Mēs esam cieši saistīti ar savu zemi. Mēs apstrādājam Sicīlijas augsnes un novācam, pārstrādājam un uzglabājam augstākās kvalitātes produktus. Mēs rīkojamies saprātīgi, cienot gan cilvēkus, gan apkārtējo vidi. Mums ir ļoti paveicies dzīvot vietā, kas, pateicoties tās ģeogrāfiskajam novietojumam un klimatam, sniedz plašu produktu klāstu cauru gadu. Mēs vēlamies turpināt zemkopības un lauksaimniecības tradīcijas, kas no neatminamiem laikiem ir bijušas Sicīlijas ekonomikas pamats. Mēs plānojam uzturēt gadsimtiem uzkrāto zināšanu un pieredzes mantojumu, kas līdz ar mūsu sabiedrības godprātīgumu ir mūsu lielākā vērtība.

Ikvienam no mums ir atšķirīga vēsture un tradīcijas: mūsu vidū ir cilvēki, kas vada modernas un efektīvas saimniecības; ir cilvēki, kas strādā vaigu sviedros, atjaunojot pamestas zemes; ir citi, kas vada modernas laboratorijas, kurās strādā ar sarežģītām tehnoloģijām; un ir cilvēki, kas pārstrādā savu produkciju vienīgi ar tradicionālām metodēm. Šāda dažādība atklājas gan mūsu produktu veidos, gan vēsturē, gan to garšā; tomēr mūs vieno mūsu kopējais nākotnes skatījums un mērķis. Mēs sludinām kopīgas vērības, ticam labākai nākotnei un ražīgiem sava darba augļiem. Kopā mēs stāsimies pretī gan pasaules ekonomikas izaicinājumiem, gan mazāk svarīgām vietējām problēmām. Tas mūs vieno kā partnerus projektā, kura mērķis ir vairot cilvēku informētību un izpratni par pārtikas patēriņa procesiem un visu, kas ar to saistīts. Mēs vēlētos uzsvērt sava vērtības: godīgums, sasvstarpēja cieņa, kultūras dažādība un mafijas ietekmes noraidīšana.

Lielākā daļa mūsu saimniecību atrodas salas dienvidaustrumu daļā.

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu spēkos ir uzlabot savu apkārtējo vidi, tāpēc mēs ieguldām maksimālu enerģiju savā projektā. Mēs esam aktīvu cilvēku grupa, kas ir atvērti dialogam. Esam paškritiski, mīlam salīdzināt un saprotam savu pircēju vēlmes. Mēs nebaidāmies no konkurences, jo ticam, ka strādāt plecu pie pleca ar kādu, kas nemitīgi attīstās, ir pozitīvs dzinulis visiem uzņēmējiem, kam rūp savu patērētāju apmierinātība, gaume un laiks. Sadarbība un pastāvīga salīdzināšana ir mūsu garantija tam, ka neviens no mums neies īsāko ceļu un nepazemosies, lai ietaupītu uz integritātes, ētikas vai mūsu produkcijas kvalitātes rēķina. Pamatota konkurence ir lietderīga.

Mūsu uzņēmumi ir vienmēr atvērti apmeklētājiem, tāpēc esat laipni lūgti mūs apciemot un mācīties no mūsu pieredzes. Mēs vēlamies, lai mūsu ķēdes uzņēmums būtu atvērts ikvienam, kas vēlas ar mums sadarboties. Mēs vēlētos, lai tā būtu iespēja vienam otru iepazīt, saprast mūsu kopējās vajadzības un pārstāvēt vienotu skatījumu, neskatoties uz ģeogrāfiskām, ekonomiskām vai kultūras barjerām.

Mūsu tīkls

Mēs apvienojam Sicīliešu lauksaimniekus un ražotājus