Kas jādara, lai atjaunotu lauksaimniecības patieso būtību?

Mēs esam pārliecināti, ka tieša saikne starp lauksaimnieku un klientu spēlē galveno lomu lauksaimniecības patiesās būtības atjaunošanā. Svarīgi redzēt lauksaimniecību ne tikai kā vienu no ražošanas sistēmām tirgū, bet arī kā darbību, kas spēj ietekmēt dabas, mūsu filosofijas un vēstures saglabāšanas procesus. Lauksaimnieks, no kura tirgus pieprasa arvien lielāku un lielāku veiktspēju, agri vai vēlu sāk ļaunprātīgi izmantot apkārtējās vides iespējas un dabas resursus, tādējādi pārkāpjot dabas likumus. Lai pārtrauktu šo apburto loku, mums jāatceras, ka visam, ko mēs ēdam, ir daudz dziļākas sekas nekā tas šķiet pirmajā acu mirklī. Katrs pirkums veicina mūsu dzīvesveida un ražošanas tehnoloģiju uzlabošanos vai pasliktināšanos. Arī lauksaimniekiem ir ļoti svarīgi ražot pārtikas produktus apzināti, netraucējot dabas likumus. Saimniecības, kas strādā šādā veidā, drīz kļūs par stabilu pamatu veselīgai sabiedrībai. Tādējādi lauksaimnieki var veicināt savas profesijas, kura bieži vien tiek uzskatīta par pārāk vienkāršu un nepateicīgu, reputācijas maiņu.

Mūsu mērķis ir popularizēt veselīga uztura kultūru un ražošanu.

Papildus lauksaimnieku un pārvadātāju koordinēšanas procesiem, mūsu mērķis ir veicināt veselīga uztura kultūras attīstību un bioloģisku produktu ražošanu. Lielu lomu tajā spēlē izglītība, kuras uzdevums ir atklāt veselīga uztura jēgu, pamatojoties uz produktu nogatavošanos noteiktajā gadalaikā un izpratni par to bioloģisko daudzveidību. Mēs arī veicinām ilgtspējīgu ražošanu lauksaimnieku vidū un uzņēmējdarbību, kas brīva no mafijas ietekmes, un iesaista vietējos iedzīvotājus, skolas un kompānijas panākumu modeļa izveidē: “mazāk egoisma un konformisma, vairāk sadarbības un taisnīguma”.